Kancelaria oferuje swoim klientom zarówno doraźną jak i stałą obsługę prawną przy prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą tematykę:

  • rejestracyjną związaną z rozpoczęciem działalności, przygotowania podstawowych aktów prawnych, projektów, pism,
  • sporządzania oraz weryfikacji istniejących umów handlowych,
  • sporządzania oraz weryfikacji umów cywilnoprawnych (umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu, zlecenia, kredytów, pożyczek itp.) w kontekście najbardziej korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorcy,
  • doradztwa i pomocy prawnej przy zatrudnianiu pracowników, tworzenia wzorców umów, sporządzania aktów wewnętrznych Pracodawcy z zakresu prawa pracy,
  • doradztwa i pomocy prawnej w nawiązywaniu współpracy i współdziałania, w tym zawierania umów spółek,
  • wsparcia prawnego przy negocjacjach z kontrahentami,
  • opiniowania zagadnień pojawiających się w związku z wykonywaną działalnością oraz interpretacji przepisów prawa,
  • windykacji zaległych należności oraz ustalania sytuacji prawnej przedsiębiorcy zarówno jako wierzyciela, jak i dłużnika,
  • doradztwa przy rozwiązywaniu sporów z innymi przedsiębiorcami,
  • reprezentacji przedsiębiorcy w sporach sądowych przed sądami, organami administracji państwowej, urzędami i instytucjami we wszystkich instancjach.