Kancelaria oferuje elastyczne, dostosowane do potrzeb klienta formy rozliczeniowe, w szczególności w oparciu o systemy wynagradzania godzinowego lub ryczałtowego, a w szczególnych sytuacjach także success fee (wynagrodzenie sukcesu).

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE  – w kwocie z góry określonej za daną sprawę lub jej etap,

WYNAGRODZENIE GODZINOWE – w zależności od czasu pracy poświęconego danej sprawie, według stawki za godzinę pracy, z możliwością określenia limitu godzin na zlecenie,

WYNAGRODZENIE SUCCESS FEE – stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty jak również zawarcie umowy odmiennie regulującej zasady wynagradzania.

Wysokość honorarium ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem, po zapoznaniu się ze sprawą w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 1804; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1667) i zależy od charakteru usługi, nakładu pracy, wagi i stopnia skomplikowania sprawy.