Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego Warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66-68 Kodeksu karnego) jest jednym z trzech przewidzianych w polskim prawie karnym środków probacyjnych, który polega na zaniechaniu skazania sprawcy i wymierzenia mu kary. Funkcją tego środka, związanego z poddaniem sprawcy … Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna rowerzysty

Odpowiedzialność cywilna rowerzysty Zazwyczaj sprawcami kolizji i wypadków drogowych są kierowcy samochodów osobowych lub ciężarowych, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, w ramach którego to ubezpieczenia każdy poszkodowany może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną przez niego szkodę. Co … Czytaj więcej

Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody jako podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego.

Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody jako podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego. Wznowienie postępowania administracyjnego – uregulowane w art. 145 i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) stanowi instytucję procesową pozwalającą na ponowne rozpoznanie oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, która została … Czytaj więcej