Odpowiedzialność cywilna rowerzysty

Odpowiedzialność cywilna rowerzysty Zazwyczaj sprawcami kolizji i wypadków drogowych są kierowcy samochodów osobowych lub ciężarowych, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, w ramach którego to ubezpieczenia każdy poszkodowany może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną przez niego szkodę. Co … Czytaj więcej

Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody jako podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego.

Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody jako podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego. Wznowienie postępowania administracyjnego – uregulowane w art. 145 i nast. Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) stanowi instytucję procesową pozwalającą na ponowne rozpoznanie oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, która została … Czytaj więcej